Reklamácie


Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.doublered.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné ihneď po prevzatí a skontrolovaní zaznačiť do prepravného listu kuriérskej spoločnosti, ktorou Vám bol tovar dodaný.

Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Centrálny sklad, Štúrova 20, 977 01 Brezno. Tovar je potrebné zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka priložte reklamačný formulár, kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorú sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.
Prosím, berte na vedomie, že všetky produktové fotografie na internetovej stránke www.doublered.sk sa môžu v detailoch líšiť od skutočne dodaného tovaru.